Begroting Burgerland op orde

Gepubliceerd op: 03 oktober 2018 10:20

De begroting en meerjarenraming van de gemeente Burgerland laten alweer enige tijd zwarte cijfers zien en dat is positief, na jaren van bezuinigen. Maar behoedzaamheid blijft op zijn plaats, vindt wethouder financiën Benedict Jongkind.
Veel uitgaven, zoals op het gebied van de zorg, blijven voor gemeenten moeilijk precies in beeld te brengen.

De kosten die de gemeente moet maken in het zogenaamde sociaal domein – hieronder vallen bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, en Participatiewet, beslaan ongeveer de helft van de totale uitgaven van Burgerland , illustreert Jongkind.

De rijksoverheid heeft de taken en verantwoordelijkheden voor zorg, welzijn en werk enkele jaren geleden overgedragen aan de Nederlandse gemeenten.

Precieze kosten
Inmiddels is er al wel meer duidelijk over de precieze kosten voor de gemeenten, maar helemaal uitkristalliseren blijft volgens de wethouder moeilijk. Gemeenten, ook Burgerland, hebben daardoor al vaker extra geld moeten vrijmaken voor deze posten, omdat ze niet uitkwamen.

"En geld moet je hebben als mensen zorg of ondersteuning nodig hebben", zegt Jongkind.