Nieuwe brug in Burgerland

Gepubliceerd op: 22 september 2018 16:15

De huidige Burgerlandbrug is opgeleverd in 1937 en is ernstig verouderd. De brug verkeert in technische
zin in slechte staat. Daarbij komt dat de brug destijds is ontworpen op een belasting van 27 ton, terwijl
de huidige praktijk laat zien dat veel zwaarder verkeer gebruik maakt van de brug. De schadebeelden
die ontstaan zijn zo groot dat vervanging van de brug uit oogpunt van veiligheid urgent is. Groot
onderhoud en/of renovatie is relatief duur en om technische redenen niet gewenst. Reden voor de
gemeente om over te gaan tot sloop en de bouw van een nieuwe Burgerlandbrug. De nieuwe brug zal
conform het principe van Duurzaam Veilig worden ingericht.