Nieuwe wijze van verantwoorden

Gepubliceerd op: 26 september 2018 14:40

Burgerland hebben er voor gekozen om verbetering van de verantwoording van de uitgaven niet te zoeken in méér regelgeving over wat wel en niet is toegestaan. Vanaf 1 januari 2017 is er daarentegen voor gekozen de fracties vrijheid te geven in de besteding van de fractievergoeding, onder voorwaarde dat deze wordt besteed aan het functioneren van de fractie als geheel.De verantwoording van de uitgaven is ondergebracht in de vergaderapp voor wordt gepubliceerd op de website vanBurgerland. Kenmerken van deze verantwoording zijn:

Digitale verantwoording van de uitgaven per fractie en per kwartaal, gekoppeld aan uitgave categorieën.
Binnen een uitgavecategorie, inzicht in bestedingen tot op het niveau van een foto van bonnen en/of facturen.
Inzicht in de cumulatieve uitgaven ten opzichte van de ontvangen fractievergoeding
De uitgaven van de fracties zijn hiermee maximaal transparant en openbaar inzichtelijk.
Jaarlijks beoordeelt de gemeenteraad genoemde uitgaven van de fracties en stellen de jaarverslagen van de fracties vast. Indien een meerderheid van de gemeenteraad van oordeel is dat bepaalde uitgaven niet geoorloofd zijn, kunnen zij tot terugvordering besluiten. Dit oordeel is bindend en niet vooraf in strikte regelgeving vastgelegd. De transparante en openbare verantwoording draagt daarmee bij aan zelfregulering van besteding van publieke middelen. De digitale module verantwoording fractievergoedingen is onderdeel van de vergaderapp van Provinciale Staten Flevoland en is ontwikkeld door Gemeente Oplossingen (GO) te Groningen.