Periode: 2021

Jaar geselecteerd: 2021

2021

Gemeenteraad over de begroting 2021-2024

29 november 2021

In de begroting staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren en de kosten die daarbij horen. De gemeente Velsen heeft een structureel tekort en moet daarom bezuinigen. Om dit te realiseren moeten er keuzes worden gemaakt.

Lees meer

De gemeenteraad vergadert weer digitaal

08 november 2021

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en het dringende advies om de anderhalve meter afstand aan te houden, vergadert de gemeenteraad weer (deels) digitaal.

Lees meer

Motiemarkt: raad nodigt inwoners uit om met voorstellen te komen

05 januari 2021

De gemeenteraad roept inwoners op om met voorstellen te komen voor een motiemarkt.

Lees meer

Omgevingswet

05 januari 2021

De omgevingswet vraagt veel van ons als gemeente. Daarom betrekken wij graag de inwoners en bedrijven in onze gemeente.

Lees meer