Update: Vergaderen en stemmen op afstand

Gepubliceerd op: 21 april 2020 14:15

GO ondersteunt de voortgang van het democratische proces in deze uitzonderlijke tijd. Binnen de (aangepaste) wettelijke richtlijnen en dus zonder noodzaak tot gebruik van de raad- of Statenzaal:

Heel concreet denkt u aan:

  • Voorafgaand aan de vergadering hamerstukken bepalen: in voorbereiding op de vergadering geven raads- en Statenleden de te behandelen stukken een kenmerk mee ("conform" of "bespreken"). Zij geven aan welk stuk besproken dient te worden en welk stuk als hamerstuk op de agenda kan. Zo wordt nog efficiënter vergaderd.
  • Raads- en Statenleden kunnen zelf, digitaal binnen de GO. vergadersuite, moties en amendementen aanmaken, steun zoeken en ter toetsing voorleggen aan de griffie.
  • Kies uw eigen videoconferentietool voor de publieke vergadering of volg de keuze van GO (conform EU-wetgeving en ISO 27001).
  • Live webcast van uw videoconferentie van publieke vergaderingen inclusief besluitvorming.
  • Stemmen worden uitgebracht vanaf de werkplek thuis door handopsteken of op tablet, laptop of smartphone met GO stemgedrag.
  • De stemuitslagen worden gepubliceerd in het RIS bij het agendapunt, op het profiel van fractie en het individuele raadslid.
  • De opgeslagen webcast, gemarkeerd op spreker en agendapunt en voorzien van ondertiteling, wordt gepubliceerd op het RIS.
  • Vergaderen en stemmen op afstand vraagt om een hoger niveau van security: met 2-factorauthenticatie wordt dat vergelijkbaar met internetbankieren.
  • Visuele identificatie via de videoverbinding.

Zie hier voor een schematische weergave.

GO ondersteunt u maximaal, ook in deze onrustige tijden.

Meer weten? Bel 050 - 57 57 848 of uw vaste contactpersoon of mail naar info@gemeenteoplossingen.nl.

Met vriendelijke groeten

GemeenteOplossingen